Türkçe
İngilizce
Facebook Twitter Linkedin
Ozon Temelli Arıtma Sistemleri

 

 

 • Başta gıda sektörü olmak üzere bir çok sektörde klasik arıtma yöntemleri yerine "Ozon Temelli Arıtma Sistemleri" uygulamaktayız.

 

GEREKSİNİMLER :

 

 • KOİ Giderimi
 • Azot Giderimi
 • Sülfür, sülfid giderimi
 • Demir, mangan gibi ağır metallerin giderimi
 • Yağ, AKM Giderimi
 • Fosfor Giderimi
 • TOC Giderimi

 

KLASİK SİSTEME GÖRE AVANTAJLAR:

 

 • Uygun yatırım maliyeti
 • Düşük işletme giderleri
 • Çevre dostu teknoloji
 • Daha az kurlulum alanı gereksinimi
 • Daha düşük inşaat maliyeti
 • Atık çamur oluşturmadığı için çamur bertaraf problemi olmaması

 

 

Tüm Hizmetlerimiz