Türkçe
İngilizce
Facebook Twitter Linkedin
Ozon Temelli Renk Giderme Sistemleri

 

RENK GİDERME SİSTEMİ:

GEREKSİNİMLER:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı genelgesi uyarınca atıksu deşarj noktalarında renk parametresi denetlenmektedir.
 • Renkli atıksular alıcı ortamın ekolojik dengesini bozar.
 • Renkli atıksu ortamdaki fotosentez kapasitesini düşürür.
 • Ekosistemde yaşayan ve oksijen azlığına toleransı olmayan canlılar yok olur.

 

YÖNTEM : OKSİDASYON

 • Ozon temelli sistem çözümü uygulanmaktadır.
 • Ozon tek başına bir şey ifade etmez, doğru sistem çözümü içinde kullanılması önemlidir.

 

OZON TEMELLİ SİSTEMİN AVANTAJLARI:

 • En güçlü oksitleyicilerden biridir.
 • Renk giderme verimi yüksektir.
 • Çamur atığı oluşturmadığı için, çamur bertaraf problemini ortadan kaldırır.
 • Biyolojik arıtma proseslerinin verimini arttırır.
 • Mevcut arıtma sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
 • İşletme maliyeti düşüktür.
 • Yatırım maliyeti prosese göre 12-18 ay gibi bir sürede kendini amorti etmektedir.

 

 

Tüm Hizmetlerimiz